Hans Hosak föddes 1929 i textilstaden Reichenberg i första Tjeckoslovakiska Republiken.

Scroll to Top