Ullskola

 Ull är en naturlig fiber

När du köper en matta av ren ny ull, en naturlig fiber, så får du en matta med alla goda egenskaper du har rätt att kräva av en riktigt bra matta. Naturliga fibrer är biologiskt nedbrytbara.

 Ull har en naturlig spänst

Ullfibern har en naturlig spänst som gör att den är följsam och fjädrar tillbaka efter tryck. Därför ser du oftast inga spår av steg och möbler i en ullmatta. Har du haft lite tyngre möbler på luggmattan kan du underlätta för ullen att återfå sin form genom att hjälpa till med fingret och resa ullen igen. Tack vare att ull är ett rent naturmaterial behåller mattan sin spänst genom åren.

Ull är antistatisk

Ullfibern är också porös och blir – tack vare sin förmåga att suga åt sig av luftfuktigheten – inte så lätt statiskt laddad. Detta bidrar till att ullen inte drar åt sig smuts som andra fibrer.

 Ull är svårantändlig

Ullen har, i motsats till andra fibrer, ett naturligt flamskydd tack vare sitt innehåll av kväve och fuktighet. Ullen tar inte eld om en glöd från brasan råkar hamna på mattan. Om luggen på mattan blir lite svedd kan man lätt borsta bort detta utan att det blir fula brännmärken.

Ull är antibakteriell

Ull är resistent mot bakterier, mögel och kvalster och bidrar på så sätt till att minska det som i inomhusluften kan framkalla allergier.

Ull renar inomhusluften

Ullmattor förbättrar kvaliteten på inomhusluften genom att absorbera och neutralisera formaldehyd, sulfur dioxid och nitrogenoxid. Dessa är vanliga flyktiga organiska föreningar som kan frigöras från hushållsföremål, skrivare och t o m från möbler.

Ull är lätt att hålla rent

Ullfiberns förmåga att stöta bort smuts är en förklaring till ullmattans bestående kvalitet och långa livslängd. Detta gör att det är betydligt enklare att rengöra en ullmatta än en syntetisk matta.

Ull innehåller det smutsavstötande fettet lanolin. Ofta räcker det med dammsugning, att ibland hänga mattan på vädring alt. att ta ut den i kall ren nysnö.

Care instructions

How long your rug will last depends very much on how you care for it. A rug that gets attention and is properly looked after will have a long life and bring you pleasure in many years.

 

Rotate your rug occasionally, so that it will wear evenly over the whole surface. A pile rug can be rotated only, while a woven rug can be turned over as well as rotated. We recommend the use of rug underlay (anti slip) For reduced wear, improved comfort, non-slip properties and easy vacuuming. Read more under Accessories – Antislip

 

It is normal that pile rugs shed much in the beginning. Frequent vacuuming will shorten this period of shedding. For high pile rugs with recommend vacuuming only using the tube of the vacuum cleaner, so that the foot of the vacuum cleaner does not turn the pile into felt.

 

A wool rug needs just a little attention. All that has to be done for it to retain its appearance over the years is to follow three basic rules:

  1. Vacuuming regularly increases the lifetime of your rug. Rotate the rug so that it will wear evenly. For pile rugs, always finish by vacuuming in the direction of the pile.
  2. Remove stains immediately! Read more under Clean Kit.
  3. Clean the rug only if it is very dirty, and cannot be treated with stain removal. The rug should then be cleaned by a renowned cleaner with professional flat washing..

 

Cleaning instructions

Woven rugs
Should be professionally flat washed.

Tufted rugs
Should be professionally flat washed. Do not dry clean!
Dry cleaning destroys the rug.

Knotted rugs
Should be professionally flat washed.

Woven and knotted shaggy rugs
Should be professionally flat washed.

Shake the rug outdoors occasionally in order to lift the pile.

Tufted shaggy rugs
Should be professionally flat washed. Do not dry clean!

Dry cleaning destroys the rug.

Shake the rug outdoors occasionally in order to lift the pile.

Stain removal

Kateha recommends Clean Kit. Clean Kit is a stain remover that can deal with wet or dry stains. It is effective on carpets and furniture fabrics, and it is gentle and easy to use.

Clean Kit was initially developed for use involving strict cleanliness requirements, such as in hospitals. Clean Kit complies with EU regulations and does not contain any hazardous bleaching agents or chemical substances.

 

Scroll to Top