Care & Fair

Katehas mattor som tillverkas i Indien är certifierade med Care & Fair. Det innebär att mattor med denna etikett är producerade utan illegalt barnarbete. Det innebär också att inbetalda avgifter går tillbaka till Indien, och bidrar med ekonomiskt stöd till utbildning och sjukvård för mattdistriktens barn.