Hållbarhet i kvalitet, miljöhänsyn och socialt ansvar

För Kateha är hållbarhet och att värna om jordens resurser alltid betydelsefullt. Vi säkerställer naturligtvis att vår produktion har samma synsätt och arbetar i enlighet med det.

Kateha arbetar med naturfiber, huvudsakligen med ull som är ett förnyelsebart naturligt material, som är biologiskt nedbrytbart. Eftersom vår produktion sker för hand kräver den liten eller ingen energi alls. Vår indiska produktion har certifiering för sitt miljöarbete (ISO 14001) och sitt kvalitetsarbete (ISO 9001).

Katehas indiska produktion har i decennier tagit ett stort socialt ansvar för personalen i de olika tillverkningsprocesserna, genom att:
– förbättra löne- och arbetsvillkor
– förbättra arbetsplatsfaciliteter
– aktivt stärka kvinnors rätt och möjlighet till arbete – inte bara i produktionen utan på alla nivåer i företaget. De är naturligtvis också certifierade för sitt sociala ansvarstagande (SA 8000).

För Kateha är det viktigt att vår produktion värnar om sin personal och deras familjer. Det är ju vävarna, de som knyter och tuftar som är de skickliga hantverkarna. De som för hand tillverkar de vackra kvalitetsmattor som ni ska vila era ögon och fötter på.Woolmark

Woolmark-anslutningen innebär en strikt kvalitetskontroll av den ulllråvara vi använder i våra mattor, och är en garanti för våra kunder.

Care & Fair

Katehas mattor som tillverkas i Indien är också certifierade med Care & Fair. Det innebär att mattor med denna etikett är producerade utan illegalt barnarbete. Det innebär också att inbetalda avgifter går tillbaka till Indien, och bidrar med ekonomiskt stöd till utbildning och sjukvård för mattdistriktens barn.

Vi tar även miljömässigt producentansvar för våra förpackningar

Kateha är anslutet till FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen), vilket innebär att vi tar producentansvar för våra förpackningar och betalar förpackningsavgift.

Scroll to Top