Miljö och socialt ansvar

Katehas mattor är både miljö- och kvalitetscertifierade. För Kateha är synen på miljön och naturens resurser viktiga aspekter. Vi väljer därför alltid leverantörer som värnar om miljön. Kateha arbetar huvudsakligen med naturmaterial. Till exempel ull, som är en förnybar och komposterbar fiber. Eftersom stora delar av vår produktion sker för hand kräver den liten eller ingen energi alls.

Katehas indiske samarbetspartner M. A. T. är kända för att i många decennier ha tagit ett stort, socialt ansvar för personalen i de olika tillverkningsprocesserna genom att:

• förbättra vävarnas levnadsstandard.
• förbättra löne- och arbetsvillkor.
• aktivt stärka kvinnors rätt till arbete – inte bara i produktionen utan på alla nivåer i företaget.

För oss på Kateha är det viktigt att arbeta med en produktion som värnar om sin personal och deras familjer, för det är ju vävarna som är de skickliga hantverkarna. De som för hand tillverkar de vackra kvalitetsmattor som Ni ska vila era ögon och fötter på.

 

 

Vi har även tagit producentansvar för våra förpackningar

Vi är anslutna till Gröna Punkten, vilket innebär att vi har tagit producentansvar för våra förpackningar och betalar förpackningsavgift.