Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna policy har upprättats med utgångspunkt i den nya dataskyddslagstiftningen GDPR som förtydligar hur Kateha hanterar och skyddar dina personuppgifter.
Personuppgifter som vi hanterar är: Namn, företag, epostadress, postadress och telefonnummer.

Dina personuppgifter används för att kunna ge god service gällande leverans, uppföljning, information samt utskick av nyhetsbrev. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Det är endast anställda inom Kateha, som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, som har tillgång till vårt personuppgiftsregister. Vi har skyldighet att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polis eller skatteverket om lagstiftning kräver detta.

De uppgifter vi har om dig får vi in på följande sätt:

  • Direkt via t ex besök, mässor eller epost/telefonkontakt.
  • Via publicerade kontaktuppgifter på hemsidor och offentliga register.

Du kan när som helst be om radering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att skicka ett mejl till info@kateha.se. Du har också rätt att få tillgång till de uppgifter vi har samt be om korrigering av felaktiga eller icke-kompletta uppgifter. Vid epost-utskick finns alltid en avregistreringsmöjlighet vilket innebär att du plockas bort från vårt utskicksregister men finns kvar i vårt uppgifts-/kundregister.

Kontakta oss gärna om du har några frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter.
Epost: info@kateha.se, telefon 0370-18520.

Värnamo, 2024-03-12

Scroll to Top